REKISTERINPITÄJÄ

Tekstiilipalvelu Oy
Vilpolantie 1
37800 Akaa

Rekisterin nimi

Vilpolan asiakasrekisteri

 

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Tekstiilipalvelu Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa olevia käyttötarkoituksia varten.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

Nimi ja yhteystiedot

Tilaus- sekä laskutustiedot, joihin kuuluu tiedot maksajasta, saajasta sekä heidän sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa

Tiedot annetuista markkinointi- ja muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista

Vastaukset mahdollisiin tutkimuksiin, kyselyihin sekä kilpailuihin

Tuotearvosteluihin annetut henkilötiedot 

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Esimerkiksi:

  • verkkopalveluihin käytettävä laite tai sovellus, selainversio, laitetyyppi, ruudun koko
  • sivulataukset, verkkopalveluissa käytetty aika sekä liikkuminen sivustolla, nähdyt markkinointi- ja mainossisällöt
  • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
  • IP-osoitteen kautta kerätty sijaintitieto

Verkkopalvelujen käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kautta

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin Tekstiilipalvelu Oy jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi Tekstiilipalvelu Oy ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Tekstiilipalvelu Oy turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten, ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää verkkokaupan kautta tulleita tilauksia sekä kohdentaa markkinointia. Hakijan tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat osana verkkokaupan toiminnassa.

Tilausten käsittely

Tekstiilipalvelu Oy käyttää asiakkaiden tietoja tuotetilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen, kilpailuiden ja arvontojen järjestämiseen

Palvelun ylläpitäminen ja kehittäminen

Tekstiilipalvelu Oy käyttää asiakkaiden tietoja analysoimiseen, palvelujen kehittämiseen sekä personoituun sisältömarkkinointiin.

 

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Tekstiilipalvelu Oy voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Tekstiilipalvelu Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelyssä. Alla esimerkkejä mahdollisista tietojen luovutuksesta kolmannelle osapuolelle:

Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.

Markkinointitoimenpiteen, tutkimuksen tai materiaalin toimitusta varten. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat aina Tekstiilipalvelu Oy:n lukuun sekä valvonnan alla. Tekstiilipalvelu Oy ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja markkinointia varten kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja markkinointiin itsenäisesti.

Tekstiilipalvelu Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä Tekstiilipalvelu Oy:n sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tekstiilipalvelu Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

YKSILÖN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA

Tekstiilipalvelu Oy sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.

Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Tekstiilipalvelu Oy:n asiakaspalveluun.

Tekstiilipalvelu Oy:n verkkopalveluiden käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen Tekstiilipalvelu Oy:n palveluissa.

 

TIETOTURVA

Tekstiilipalvelu Oy huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Asiointisi verkkokaupan kanssa on salattu SSL/HTTPS -menetelmällä niin, että tietoliikenne oman laitteesi ja verkkokaupan välillä on turvallista.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tekstiilipalvelu Oy:lla on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön muuttuessa.

 

Evästeistä

Vilpolan verkkokauppasivustolla käytetään evästeitä (eng. cookie), joilla parannetaan palvelun laatua. Evästeet mahdollistavat erilaisia sivustojen toimintoja, kuten sisäänkirjautumisen ja ostoskorin.

Lisäksi Vilpola hyödyntää Googlen, Facebookin ja Instagramin tarjoamia markkinointialustoja markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisten medioiden mainonnan kohdentamiseen kyseisten palveluiden yksityisyys- ja mainonta-asetuksista. Evästeiden avulla kohdennamme mainintaa siten, että markkinointikumppaneidemme sivustoilla näkyvä mainonta olisi käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavaa.

Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi käytämme Google Analyticsia. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads.

Voit itse hallita, miten eri verkkosivustojen keräämiä tietoja kerätään ja käytetään esimerkiksi osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/fi/.